ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเที่ยง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิงค์ที่น่าสนใจ


แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/05/2013
ปรับปรุง 23/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 42678
Page Views 48188
ผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียน

1.  ดช.สุวิน            บุตรวงษ์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  และขับร้อง  (ฆ้องวงเล็ก)  ประเภทเดี่ยว  ระดับประถมศึกษา   ระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทับคล้อ  


2.ดญ.พิมลพรรณ  สิงห์โสภา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง    การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  และขับร้อง  (ระนาดทุ้ม)  ประเภทเดี่ยว  ระดับประถมศึกษา   ระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทับคล้อ  


3.ดญ.ฐิติมา          บุญเลื่อน  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  และขับร้อง  (ฆ้องวงใหญ่)  ประเภทเดี่ยว  ระดับประถมศึกษา   ระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทับคล้อ  


4.ดช.ภาณุพงศ์     รัตนผลิน  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง      การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย   (ระนาดเอก)  ประเภทเดี่ยว  ระดับมัธยมศึกษา   ระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทับคล้อ  


5.ดญ.ณัฐณิชา     ศรียาน  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  (ฆ้องวงใหญ่)  ประเภทเดี่ยว  ระดับมัธยมศึกษา   ระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทับคล้อ 


6.ดช.วรายุทธ        จันทร์เสียง  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย  และขับร้อง  (ระนาดเอก)  ประเภทเดี่ยว  ระดับประถมศึกษา   ระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทับคล้อ 


7.ดช.เอกลักษณ์   ชูศรี         

ได้รับรางวัลเหรียญทอง       การสร้าง   Webpage  ประเภท  Web  Editor  ประเภททีม  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  กลุ่มการเรียนรู้สาระการงาน  อาชีพและเทคโนโลยี  (งานคอมพิวเตอร์)  การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา  ประจำปี  2555  “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา


8.ดช.ชัชวาลย์       ไพรวัลย์  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง       การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ประเภททีม  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  กลุ่มการเรียนรู้สาระการงาน  อาชีพและเทคโนโลยี  (งานคอมพิวเตอร์)  การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา  ประจำปี  2555  “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา


9.ดญ.เอื้อมดาว    พิกุลนนท์  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง     การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  (2D  Animation)ประเภททีม  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  กลุ่มการเรียนรู้สาระการงาน  อาชีพและเทคโนโลยี  (งานคอมพิวเตอร์)  การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา  ประจำปี  2555  “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา


10.ดญ.จุฑามาศ  ติฉิน        

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  (2D  Animation)ประเภททีม  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  กลุ่มการเรียนรู้สาระการงาน  อาชีพและเทคโนโลยี  (งานคอมพิวเตอร์)  การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา  ประจำปี  2555  “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา


11.ดช.พงศกร  มาเรียงกา  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ประเภททีม  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  กลุ่มการเรียนรู้สาระการงาน  อาชีพและเทคโนโลยี  (งานคอมพิวเตอร์)  การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา  ประจำปี  2555  “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา

12.ดญ..วารุณี  บุญชิด  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-Book) ประเภททีม  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  กลุ่มการเรียนรู้สาระการงาน  อาชีพและเทคโนโลยี  (งานคอมพิวเตอร์)  การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา  ประจำปี  2555  “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา


13.ดญ.สุดารัตน์  เหรียญแจ้ง  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ประเภททีม  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  กลุ่มการเรียนรู้สาระการงาน  อาชีพและเทคโนโลยี  (งานคอมพิวเตอร์)  การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา  ประจำปี  2555  “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา


14.ดญ.สภาวเดือน  พิกุลนนท์  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-Book) ประเภททีม  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  กลุ่มการเรียนรู้สาระการงาน  อาชีพและเทคโนโลยี  (งานคอมพิวเตอร์)  การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา  ประจำปี  2555  “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา


15.ดช.สุกิจ  ศรีเถื่อน            

ได้รับรางวัลเหรียญทอง       การสร้าง   Webpage  ประเภท  Web  Editor  ประเภททีม  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  กลุ่มการเรียนรู้สาระการงาน  อาชีพและเทคโนโลยี  (งานคอมพิวเตอร์)  การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา  ประจำปี  2555  “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา


16.ดช.สรยุทธ  เศรษฐภักดี  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ประเภททีม  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  กลุ่มการเรียนรู้สาระการงาน  อาชีพและเทคโนโลยี  (งานคอมพิวเตอร์)  การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา  ประจำปี  2555  “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา


17.ดช.ทศพล  รักคง             

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ประเภททีม  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  กลุ่มการเรียนรู้สาระการงาน  อาชีพและเทคโนโลยี  (งานคอมพิวเตอร์)  การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษา  ประจำปี  2555  “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา


18. เด็กชายภานุพงศ์   รัตนผลิน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรม  ระนาดเอก ระดับชั้น ม.1 –ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 255519.เด็กชายวรายุทธ           จันทร์เลี้ยง

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรม  ระนาดเอก ระดับชั้น ป.1 –ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555

  


20.เด็กชายชัชวาล   ไพรวัลย์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรม  ระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1 –ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 255521.เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรียาน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรม  ฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.1 –ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555


โรงเรียนวัดป่าเรไร
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ
>>